نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر جهان

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر جهان


سرپرست isc از حضور دانشگاه اراک برای نخستین بار در بین 1500 دانشگاه برتر جهان خبر داد.

نخستین حضور دانشگاه اراک دربین دانشگاه های برتر جهان

سرپرست isc از حضور دانشگاه اراک برای نخستین بار در بین 1500 دانشگاه برتر جهان خبر داد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، به واسطه پژوهش های متعدد و ارزنده محققین، اساتید و دانشجویان، دانشگاه اراک برای نخستین بار در پایگاه رتبه بندی تایمز در جمع 1500 دانشگاه برتر قرار گرفت . پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.
این ارزیابی بر اساس داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  و داده های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی و همچنین اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس است.
دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: در سال ۲۰۲۱ با ورود ۷ دانشگاه جدید شاهد حضور۴۷ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع ۱۵۲۷ دانشگاه برتر جهان از ۹۳ کشور هستیم و این موضوع نوید بخش حرکت هر چه بیشتر دانشگاه های توانمند ایران در رتبه بندی  های معتبر بین المللی است.
دهقانی اظهار داشت: در پایگاه رتبه بندی تایمز، در سال های ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه حضور داشت. در سال ۲۰۱۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال ۲۰۱۶ تعداد دانشگاه ها به ۸ مورد رسید. در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ دانشگاه و در سال ۲۰۱۸ به ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۲۹ و ۴۰ دانشگاه افزایش یافته است.

روابط عمومی دانشگاه اراک کسب این دستاورد ارزنده را به خانواده بزرگ دانشگاه اراک تهنیت گفته و اعتلای بیش از پیش نام دانشگاه اراک را از خداوند منان خواستار است.

 

آدرس کوتاه :