نخستین کارگاه بین المللی تفکر منطقی برای کودکان در کشور به طور مشترک با همکاری ایران و فرانسه در دانشگاه اراک برگزار شد.

نخستین کارگاه بین المللی تفکر منطقی برای کودکان در کشور به طور مشترک با همکاری ایران و فرانسه در دانشگاه اراک برگزار شد.

 

نخستین کارگاه بین المللی تفکر منطقی برای کودکان در کشور به طور مشترک با همکاری ایران و فرانسه و به همت مرکز تحقیقات بین رشته ای در دانش های بنیادی (IRFS)، انستیتو تمرینات فلسفی (IPP) فرانسه، و مرکز نوآوری های مبین دانشگاه اراک به صورت حضوری از تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱ لغایت ۱ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۸ تا ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد.

 
این کارگاه در سه روز پذیرای علاقمندان است نخستین رویداد در راستای برنامه ملی منطق برای کودکان (L4C) به سرپرستی مرکز تحقیقات بین رشته ای در دانش های بنیادی است. 
 
مخاطبان این کارگاه شامل محققین حوزه های منطق، فلسفه، ریاضیات، و روانشناسی و همچنین آموزگاران، والدین، و دانش آموزان خواهد بود. کارگاه به زبان انگلیسی و با همراهی مترجم در حال برگزاری است.
 
 
آدرس کوتاه :