نشست اساتید و کارکنان دانشگاه های استان مرکزی

نشست اساتید و کارکنان دانشگاه های استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک نشست اساتید و کارکنان دانشگاه های استان در شامگاه هفتم  آذر ماه در سال هشت شهریور پردیس مرکزی دانشگاه برگزار گردید در این مراسم رئیس دانشگاه اظهار داشت:
ایثار ویژگی بسیج است ایثار مقدم کردن دیگران بر خویشتن است و این را با گذشتن جان و مالش  ثابت کرده است و این روحیه، بسیجی را در قلب دشمنان به یک فریادگر همیشه قهرمان تبدیل کرده است  در ادامه جلسه دکتر عبدالله محمدی عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران به تبیین مسائل و اتفاقات اخیرپرداخت

آدرس کوتاه :