نشست اعضای سیاست گذاری ششمین المپیاد ورزش های همگانی

نشست اعضای سیاست گذاری ششمین المپیاد ورزش های همگانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک،جلسه اعضای سیاست گذاری ششمین المپیاد ورزش های همگانی پسران یکشنبه4 تیر ماه با حضور دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه ،همچنین سرپرستان کمیته های مختلف این رقابت ها برگزار شد.
دکتر ذوالفقاری، رییس دانشگاه اراک و سرپرست عالی ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کلیه بخش های دانشگاه اراک جهت میزبانی اظهار کرد: کلیه موفقیت های دانشگاه اراک تاکنون، مرهون زحمات ارزنده تمام اعضای بزرگ این خانواده است، در این میزبانی نیز با همت مثال زدنی خانواده بزرگ دانشگاه، سربلند خواهیم شد.

وی افزود: کوچک ترین تلاش ما نقشی ماندگار در ذهن فرزندان ایران اسلامی که افتخار میزبانیشان را داریم ایفا خواهد کرد.

دکتر مستعان، معاون دانشجویی و سرپرست برگزاری این المپیاد نیز، ضمن یاد کردن از زمان کوتاه باقی مانده تا برگزاری مسابقات، گزارش عملکرد بخش های مختلف دانشگاه و امور محوله را یادآور شد.
وی افزود: مسابقات از ۲۲ تیر ماه در ساعت های ۹ الی دوازده در زمان بندی صبح و ۱۵ الی ۱۸ در زمان بندی عصر برگزار می گردد.

دکتر زهره وندیان، رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک و دبیرکل اجرایی مسابقات نیز ضمن اشاره به دستاورد های ارزنده ای که میزبانی المپیاد در دانشگاه اراک داشته است اظهار کرد: از مهم ترین دستاورد هایی که در ابتدای این میزبانی شاهد آن بودیم تحقق هدفی زمان بر تجهیز و نوسازی امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه بود که در خلال این المپیاد تسریع یافت.

آدرس کوتاه :