نشست تخصصی هوای پاک

نشست تخصصی هوای پاک

نشست تخصصی ۲۹ دی ماه روز هوای پاک با شعار "هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی" توسط گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی و مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اراک برگزار میگردد. 
زمان ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ تا ۱۲
لینک ورود:   http://adb01b.araku.ac.ir/s1-381211-5555-01/
آدرس کوتاه :