نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی هوای پاک

نشست تخصصی هوای پاک

نشست تخصصی ۲۹ دی ماه روز هوای پاک با شعار "هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی" توسط گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی و مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اراک برگزار میگردد. 
زمان ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ تا ۱۲
لینک ورود:   http://adb01b.araku.ac.ir/s1-381211-5555-01/