نشست تعامل دانشگاه اراک و رسانه های خبری استان مرکزی

نشست تعامل دانشگاه اراک و رسانه های خبری استان مرکزی


آیین تجلیل روابط عمومی دانشگاه اراک از رسانه های خبری استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

نشست تعامل دانشگاه اراک و رسانه های خبری استان مرکزی

آیین تجلیل روابط عمومی دانشگاه اراک از رسانه های خبری استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نشست تعامل دانشگاه اراک به منظور تجلیل از خدمات شایسته خبرنگاران استان مرکزی در راستای رسالت آگاهی بخشی و انتقال ظرفیت ها و توانمندی ها به جامعه  برگزار شد.
در این نشست دکتر حسین مستعان، رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه اراک، ضمن برشمردن ظرفیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی گسترده دانشگاه اراک به نقش موثر رسانه‌ها در انعکاس دستاورد‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌ها برهمکاری و تعامل هر چه بیشتر این دو نهاد تاکید کرد.
 
دکتر مستعان افزود: ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه اراک بسیار است و برای تجاری سازی و بیان آن در سطح ملی به همکاری هر چه بیشتر رسانه‌ها نیاز است.
او با بیان اینکه رسانه‌ها پل ارتباطی بیان مطالبات جامعه و دانشگاه هستند از عملکرد مطلوب رسانه‌های استان به ویژه صدا و سیمای استان مرکزی در انعکاس توانمندی و اخبار آموزشی قدر دانی کرد.
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه اراک بیان کرد: بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات زندگی دانشجویان در رسانه‌ها در مرتفع کردن چالش‌های این قشر علمی موثر است.
در پایان این نشست به پاس خدمات ارزنده خبرنگاران در استان و به ویژه دانشگاه اراک از آنان تجلیل به عمل آمد.

 

 

 

آدرس کوتاه :