اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

نشست رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه اراک

نشست رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه اراک

نشست رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در دانشگاه اراک

نشست یک روزه معاونین پژوهشی دانشگاههای استان مرکزی با حضور دکتر حسین قدیانی مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک برگزار شد.

دکترعلیرضا فضلعلی در این نشست گفت: بحث اقتصاد مقاومتی یکی از مواردی مطرح در کشور است و راه حل اقتصاد مقاومتی تاسیس شرکت های دانش بنیان می باشد و این در حالی است که اقتصاد دانش بنیان هم از دانشگاهها شروع می شود .

دکتر محسن ذوالفقاری رئیس بسج اساتید استان مرکزی در جمع پژوهشگران اظهار داشتند، یکی از وظایف اصلی بسیج اساتید تشکیل حلقه ها دانشجوئی جهت ایجاد بصیرت و آگاهی بیشتر در بین دانشجویان می باشد. دکتر ذوالفقاری درادامه تاکید کردند ما امروز در کنار یکدیگر جمع شده ایم که به یک وحدت نظر جهت نظم بیشتر برسیم .

حجت السلام والمسلمین ایمانی مقدم مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها استان مرکزی اظهار داشتند؛ اگر مطالعه ای در گذشته داشته باشیم به یکسری کلید واژه های بر می خوریم که نقشه های علمی جامع کشور نیاز به انقلاب علمی دارد. در حوزه اقتصاد مدیرت و فناوری نیاز به تعهد علمی داریم. در عین حال کارها و تحولات علمی زیادی صورت گرفته که نباید آنها را نادیده گرفت. دکتر ایمانی مقدم در ادامه بیان داشتند باید فعالیتهای پژوهشی را مدیرت و هدفمند کرد و یک حلقه مفقوده در دانشگاههای استان وجود دارد که این جمع علمی با هدف آرمانی باید حلقه مفقوده را پرکنند و به این صورت فعالیتهای بسیج منشاء تحولات خواهد شود.

دکترحسین قدیانی مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در جمع پژوهشگران و بسیج اساتید گفت: ما در بسیج، نقش معاونت را داریم و وظیفه ما هماهنگی بین بسیج اساتید، بسیج دانشجوئی و بسیج دانش آموزی و تامین کننده زیر ساخت هاست .

دکتر قدیانی در بخشی دیگری از سخنان خود اشاره کردند، انقلابهای بزرگ تمدن سازند و این انقلابها یک عنصری دارند که اختصاصی و ویژه اند و آن عنصر فرهنگ است. در بحث تمدن ما ادعا داریم نه غربی و نه شرقی و دنبال تمدن اسلامی هستیم و این تمدن زمانی شدنی است که فرهنگ اسلامی در کشور ساری و جاری شود.


دانشکده ها

ویدیو ها