نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک

نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک


با حضور معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی به میزبانی دانشگاه اراک

با حضور معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر رحیمی شعر باف معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ساماندهی موسسات آموزش عالی، طی سفری دو روزه از دانشگاه های اراک، صنعتی اراک، تفرش و مرکز آموزش عالی محلات بازدید به عمل آورد.

دکتر رحیمی شعر باف در بازدید از دانشگاه اراک اظهار کرد: دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه معین وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مرکزی شاخص های کمی و کیفی در زمینه پژوهش در این دانشگاه رشد خوبی داشته است. فضای فیزیکی این دانشگاه برای پاسخ گویی به نیاز های استان صنعتی مرکزی مطلوب است. جهت سرعت بخشی به رشد کیفی شاخص های پژوهشی در دانشگاه ،فعالیت های ارزنده در مراکز تحقیقاتی و واحد های فناور دانشگاه به صورت پویاتری ادامه یابد.

در ادامه این بازدید نشست ساماندهی موسسات آموزش عالی استان مرکزی با حضور روسای تمام دانشگاه های استان در دانشگاه اراک برگزار شد.

دکتر رحیمی شعر باف در تشریح گام اول ساماندهی اظهار کرد: در طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی سه هدف اصلی ارتقای کیفی، متناسب سازی رشته ها و نیاز ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات دنبال می شود. با انجام ساماندهی تا حد زیادی از وجود رشته های مشابه در یک استان جلو گیری شده و گسترش کلی تا زمان رسیدن به یک دانشگاه استاندارد نخواهیم داشت.

معاون پژوهش وفناوری وزارت علوم افزود: ما تمایل داریم که در استان مرکزی دانشگاه های دولتی به حد نیاز استان رشد و توسعه یابند و در زمینه کیفیت در سطح مطلوبی قرار گیرند. بدین منظور شورای مدیریت استانی که ریاست این شورا بر عهده رییس دانشگاه معین وزارت علوم یعنی دانشگاه اراک است تشکیل خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: شورای مدیریت استانی تضمین دهنده ی کیفیت آموزش عالی استان خواهد بود. بنابراین توسعه دانشگاه ها وابسته به تعداد متقاضیان است و گسترش های کمی تا زمانی که کیفیت به سطح مطلوبی نرسد بی معنا خواهد بود.

آدرس کوتاه :