نشست شورای معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 به صورت ویدیو کنفرانس

نشست شورای معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 به صورت ویدیو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نشست شورای معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 به صورت ویدیو کنفرانس

و با محوریت فعالیت های فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 در زمان بحران کرونا و تبعات ناشی از این بحران در اقشار جوان کشور به ویژه دانشجویان برگزار گردید.

در ادامه ی این گفت و گو که با ارائه راهکار های مناسب برای ایجاد فرصت های سازنده در بحران همراه شد، به همدلی و کمک رسانی های مادی و غیر مادی توصیه شد که حضور موثر در فضای مجازی و اطلاع رسانی های مختلف روانشناختی تا میزان زیادی می تواند بر این هدف تاثیرگذار باشد.