نشست صمیمانه سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه اراک با دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمانه سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه اراک با دبیران انجمن های علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین نشست سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک با دبیران انجمن های علمی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه در سالن جلسات ساختمان دکتر قریب دانشگاه اراک برگزار شد.
آقای مهدی بهاری سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشکر از فعالان در انجمن های علمی دانشجویی، با اشاره به این مهم که انجمن های علمی دانشگاه در مسیر توسعه قرار گرفته است، گفت: انجمن های علمی بازوهای علمی و حرکتی در جهت توسعه دانشگاه هستند.
در این نشست ۲۰ نماینده از انجمن های علمی دانشجویی حضور داشتند که ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده خود، برنامه‌های در دست اقدام را تشریح کردند. همچنین بیان مشکلات و موانع پیش روی انجمن های علمی از دیگر موضوعات این نشست بود که توسط نمایندگان انجمن های علمی مورد گفتگو و بحث قرار گرفت.