نشست مشترک دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اراک و دانشگاه یزد

نشست مشترک دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اراک و دانشگاه یزد

 

نشست آشنایی همکاری مشترک علمی با دانشگاه های مجارستان، فرایندهای تبادل اعضای هیات علمی و دانشجویان و فرصت ها و چالش های موجود با حضور رابط علمی ایران و مجارستان ، شنبه 22 تیرماه ساعت 12-10 در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار شد.

دکتر محمد علی حداد رییس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد به توانمندی های علمی دانشگاه یزد و همکاری این دانشگاه با دانشگاه های مجارستان اشاره نمود.

همچنین افزود: در طی یک همکاری دو طرفه، طرفین متعهد به همکاری در زمینه بورسیه شده اند و هر دو طرف به ارائه صد نفر بورسیه دولتی توافق کرده اند که تقریبا 70 نفر از ایران در مجارستان و 5 نفر از مجارستان در ایران مشغول به تحصیل در رشته های مهندسی ، علوم پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی می باشند.

آدرس کوتاه :