نشست مشترک سرپرست دانشگاه اراک و انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی

نشست مشترک سرپرست دانشگاه اراک و انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ نشستی با حضور ریاست دانشگاه، معاونین آموزش و پژوهش و جمعی از مدیران دانشگاه و اعضای هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی در تاریخ 24/2/1401 در دانشگاه اراک برگزار گردید.
دو طرف به رایزنی و تبادل نظر در مورد زمینه های مشترک همکاری پرداختند. در این راستا پیشنهاد تاسیس رشته «مدیریت تحقیق و توسعه» در دانشگاه اراک و نیز انتشار یک نشریه علمی با موضوع توسعه صنعتی با همکاری دو طرف مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. همچنین با توجه به استقرار دبیرخانه اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه اراک، در این جلسه عناوین پروژه های انجمن در راستای تحقق شعار سال با همفکری دو طرف مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
لازم به ذکر است انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی با بیش از 300 واحد تحقیق و توسعه مستقر در صنایع استان در زمینه های مختلف همکاری دارد که این امر می‌تواند زمینه مناسبی برای تعامل اعضای هیئت علمی دانشگاه با صنایع فعال و پیشرو استان ایجاد نماید.