نشست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با مدیر کل پشتیبانی پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در این نشست که در روز چهارشنبه 7 آذرماه در دفتر جناب آقای دکتر نیسی مدیر کل پشتیبانی پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر فضلعلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گزارشی از عملکرد و وضعیت طرح­ها و برنامه های حوزه­ ی پژوهش دانشگاه ارائه نمودند. ایشان با اشاره به طرح­های در دست اجرا بر لزوم حمایت وزارتخانه از این طرحها تأکید داشتند.

دکتر نیسی مدیر کل پشتیبانی پ‍ژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با مثبت ارزیابی کردن عملکرد حوزه­ ی پژوهشی دانشگاه اراک و با اشاره به پتانسیل و توانمندی این دانشگاه، افق پیش رو را روشن ارزیابی کردند و قول دادند از طرح­های در دست اجرای این حوزه حمایت نمایند.