نشست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با شورای فرهنگی دانشگاه

نشست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با شورای فرهنگی دانشگاه

در سفر یک روزه دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ضمن حضور درمراسم اولین همایش محیط زیست با اعضاءشورای فرهنگی دانشگاه اراک نشست جداگانه ای داشتند . این جلسه با حضور اعضاءهیات رئیسه ،دبیر انجمن های علمی،انجمن اسلامی ،بسیج دانشجوئی،انجمنهای علمی مستقل تشکیل گردید، هریک از اعضاءدیدگاهها و نظریات خود را بیان داشتند

نشست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با شورای فرهنگی دانشگاه

در سفر یک روزه دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ضمن حضور درمراسم اولین همایش محیط زیست با اعضاءشورای فرهنگی دانشگاه اراک نشست جداگانه ای داشتند .

این جلسه با حضور اعضاءهیات رئیسه ،دبیر انجمن های علمی،انجمن اسلامی ،بسیج دانشجوئی،انجمنهای علمی مستقل تشکیل گردید، هریک از اعضاءدیدگاهها و نظریات  خود را بیان داشتند .

در این نشست خواسته های ذیل ازسوی حاضرین در جلسه مطرح گردید؛

برگزاری هم اندیشی انجمنهای اسلامی دانشجوئی سراسرکشوردر دانشگاه اراک،بازشدن فضای بیشتر دانشگاه،توجه به دانشجویان شاهد و ایثار گر،تکریم و احترام شهدا،تکمیل یادمان شهدا،توجه به بحث کرسی های آزاد اندیشی دردانشگاه ،عدم استقبال از کرسی های آزاد اندیشی،مسائل فرهنگی یاس ،ناامید واعتیاد ،برگزاری اردوهای دانشجوئی ،مشغله مسئولین فرهنگی دانشگاه و مراجعات متعددجهت دیدار و گفتگو با آنها،نقش دانشگاه درتغییر فضای فرهنگی دانشگاه،برگزاری جلسات منطقه ای به           طورمرتب،استفاده بیشتر از فضای مجازی برای فضای فرهنگی بهتر،ایجاد نشاط و شادی در دانشگاه و بین دانشجویان و فضای امنیتی در دانشگاه از جمله موارد ونظریات حاضرین درجلسه بود .

درادامه معاون فرهنگی واجتماعی درجمع اعضاء‌شورای فرهنگی دانشگاه اظهار داشتند ،ساختار تشکلهای فرهنگی دردست بررسی است که ضعفهای دارد که باید اصلاح شود .اما درراهبردهای فرهنگی دانشگاه درکشور انتظار ما اجرای قانون به منظور افزایش ایمان ،امید و نشاط است که مبنای آن سند دانشگاه اسلامی است .سند جامع و کامل که نباید بخشی و سطحی دیده شود .

دکتر هاشمی درزمینه انجمنهای علمی در سطح دانشگاهها افزودند،افزایش و گسترش انجمنهاعلمی دردستور قرار گرفته و تا دو سال آینده تعداد آنها به 50 اتحادیه علمی خواهد رسید .

معاون فرهنگی واجتماعی در بخشی دیگری از سخنان خوددرزمینه ایثارگران بیان داشتند ،تکریم و احترام آ نها یک وظیفه عمومی و همگانی است .اگر عزیزی بخشی از عمر خود را در میدان های جنگ گذرانده و یا از نزدیکان خود دردفاع مقدس دچار آسیب شده اند اینها اولویت و حقی دارند و نیازی به بوق و کرنا نیست.

دکتر هاشمی دربحث کرسی های آزاد اندیشی خاطر نشان کردند ،این کرسیها باید مداوم برگزارگردد،هزینه های آن تماما پرداخت خواهد شد و باید از برگزارکنندگان آن حمایت شود چرا که اینگونه نشستها جنبه قانونی دارد ،تاکید مقام معظم رهبری و الزام نظام است .

در زمینه جذب مخاطبان اظهارداشتند اگر دانشجویان بحث را جدی بگیرند و مسائل روز مطرح شود شرکت دانشجویان فعال تر خواهد بود ولی اگر صوری و بی محتوا باشد مسلما استقبال صورت نخواهد گرفت .(گزارش تصویری)

کد خبر:852-110

9 خرداد ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :