نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی، علوم اداری و اقتصادی و زبان ها با معاون اداری و مالی دانشگاه

نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی، علوم اداری و اقتصادی و زبان ها با معاون اداری و مالی دانشگاه

در ابتدای این نشست روسای دانشکده های علوم انسانی، علوم اداری و اقتصادی و زبان ها به بیان مشکلات و دغدغه های موجود در دانشکده ها پرداختند در ادامه این جلسه معاون اداری و مالی دانشگاه اظهارداشت : ساختمان دانشکده علوم انسانی در پردیس چند سالی است که در حال ساخت است و در ابتدای امر ردیف بودجه ای برای آن وجود نداشته  و برنامه ساخت آن بر اساس درآمد اختصاصی بوده است که این موضوع سبب سرعت پایین پیشرفت فیزیکی پروژه شده است ولی خوشبختانه در2 سال گذشته ردیف بودجه ای برای این پروژه تخصیص داده شده است و این امر موجب افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه گردیده است. همچنین پروژه های دیگر در حال ساخت  موجود می باشد که با کمبود اعتبار روبرو هستند و بر همین اساس پیگیر موضوع دریافت اعتبار از محل سفر ریاست محترم جمهوری به استان هستیم .

دکتر مجید لشکری در ادامه افزود: حدود 92% بودجه جاری صرف حقوق و دستمزد می گردد و باقیمانده آن که مبلغ ناچیزی است بایستی پاسخگوی حجم بالای مشکلات و کاستی ها گردد ایشان در خصوص کمبود نیروی انسانی اظهار داشت: در دو سال گذشته و در ایام پیک کرونا تعدادی زیادی از کارکنان بازنشسته شده و جایگزینی هم در سیستم پیش بینی نشده است و این موضوع سبب بروز کمبود نیروی انسانی شده است ولی برنامه برای جذب و ورود نیروی جدید در قرارداد آینده شرکت تامین نیرو وجود دارد که ان شاا... بخشی از این نیازها را پوشش می دهد.

در ادامه جلسه اعضای هیات علمی دانشکده های مذکور به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداخته و درخواست بررسی و برنامه ریزی در جهت رفع موارد را داشتند.