نشست هم اندیشی روسای دانشگاه های استان با جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

در دانشگاه اراک برگزار شد:

نشست هم اندیشی روسای دانشگاه های استان با جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نشست هم اندیشی روسای دانشگاه های استان با سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه، ۴ مردادماه در دانشگاه اراک برگزار شد.

در این نشست، ابتدا روسای مراکز آموزش عالی، رئیس پارک علم و فناوری استان و رئیس بنیاد نخبگان استان به ارائه قابلیت ها و توانمندی های علمی و فناوری موجود پرداختند.

سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در این نشست بر اهمیت تربیت در مراکز علمی تاکید کرده و توجه ویژه به حوزه دانش آموزی را در این خصوص ضروری شمرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، به ظرفیت های کمتر استفاده شده در کشور اشاره کرد که بدلیل کم توجهی به آن ها گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی متعددی ایجاد کرده است.

وی اصلی ترین سرمایه کشور را نیروی انسانی دانسته و این ظرفیت را بی نظیر بر شمردند. سردار فدوی اذعان داشت: تجربه گذشته نشان داده است، هر جا در کشور عزم جدی به انجام کاری بوده است آن کار به لطف خدا انجام شده است.

آدرس کوتاه :