نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه اراک با کارمندان

نشست هم اندیشی سرپرست دانشگاه اراک با کارمندان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نشست هم اندیشی دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک با کارمندان دانشگاه به منظور ارائه راهکارها و پیشنهاد های موثر بهبود عملکرد دانشگاه در بخش های مختلف علمی و آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

در این نشست دکتر ذوالفقاری، خواستار ارائه نقطه نظرات کارمندان دانشگاه در نحوه مدیریت و عملکرد دانشگاه شد و افزود: ظرفیت کارمندی،ظرفیت بسیار عظیم و گرانسنگ است و بدون همدلی کارکنان بالندگی دانشگاه میسر نیست.
در این جلسه، کارمندان دانشگاه مسائلی از قبیل، تشکیل کمیته های اجرایی با حضور کارمندان دانشگاه، تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های تامین نیرو، افزایش امکانات رفاهی کارمندان، مشورت با کارکنان حوزه های مربوطه در تکمیل ظرفیت پروژه های عمرانی، پرداخت اضافه کار با رویکردی معین و انجام آموزش های تخصصی به کارمندان و... را مطرح نمودند.

دکتر ذوالفقاری نیز با قول این که این جلسات همفکری ادامه خواهد یافت گفت: امید است با تکرر ارائه پیشنهادات و راهکار های کارمندی دانشگاه اراک فرصت جدید به وجود آمده در زمان بیماری کرونا موجب پیشرفت چشم گیر دانشگاه در بین دانشگاه های کشور شود.