نشست هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی روز دوشنبه مورخ 16 مهرماه در سالن شهید چمران برگزار شد.
در ابتدا دکتر حمیدی بیان نمودند: وظیفه ی اصلی دانشگاه ها تربیت نیروی کارآمد و توانمند است. وی در ادامه اظهار نمود: مسائل و مشکلات اقتصادی تاثیر مستقیم بر عملکرد دانشگاه ها داشته است. وی افزود برای تهیه مواد اولیه آزمایشگاه ها و تجهیزات دانشگاه با مشکل مواجه شده است. و از وزارت علوم انتظار می رود نسبت به این مسائل و مشکلات توجه بیشتر معطوف نمایند. رئیس دانشگاه اراک در ادامه بیان نمود: آموزش و پژوهش وظیفه اصلی اعضای هیأت علمی است، البته ما به عنوان معلمین و مسئولین دانشگاه مؤظفیم نه تنها از بعد آموزش و پژوهش بلکه از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز در جهت تربیت دانشجویان اقدام نماییم.
در ادامه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک بیان نمود: وظیفه ی یک استاد علاوه بر تدریس، اثری است که می تواند روی دانشجو داشته باشد. وی افزود: اساتید باید از همه جهات برای دانشجویان الگو باشند و یک استاد می تواند در راهبری دانشجو در همه شئون فعالیت اجتماعی اش مفید و موثر باشد و وظیفه ی همه ماست که باید به عنوان استاد امید را در دانشجویان زنده نماییم.
سپس دکتر سلیمان نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ارائه گزارشی از اهم فعالیت های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سال های 96-97 و برنامه های آتی این حوزه پرداخت.
در پایان مراسم، اعضای محترم هیأت علمی به ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه حل معضلات و مسائل جاری دانشگاه پرداختند.

 

 

آدرس کوتاه :