نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان

نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان


نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان جلسه پرشس و پاسخ نشست هیات رئیسه دانشگاه به همت شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم پایه برگزار گردید . دکترسعید حمیدی از بانیان تشکیل جلسه و حضور مسئولین و مدیران در جمع دانشجویان تشکر نمودند.رئیس دانشگاه اراک درجمع دانشجویان بیان داشتند، شما جوانان با استعداد و فعال ارزش و جایگاه خود را قدر بدانید و درآینده نزدیک کشور به دست شما جوانان برومند و نیروی های متعهد اداره خواهد شد.

نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان

نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان جلسه پرشس و پاسخ نشست هیات رئیسه دانشگاه به همت شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم پایه برگزار گردید . دکترسعید حمیدی از بانیان تشکیل جلسه و حضور مسئولین و مدیران در جمع دانشجویان تشکر نمودند.رئیس دانشگاه اراک درجمع دانشجویان بیان داشتند، شما جوانان با استعداد و فعال ارزش و جایگاه خود را قدر بدانید و درآینده نزدیک کشور به دست شما جوانان برومند و نیروی های متعهد اداره خواهد شد.

نشست هیات رئیسه دانشگاه بادانشجویان

جلسه پرشس و پاسخ

 نشست هیات رئیسه دانشگاه به همت شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم پایه برگزار گردید .

دکترسعید حمیدی از بانیان تشکیل جلسه و حضور مسئولین و مدیران در جمع دانشجویان تشکر نمودند.رئیس دانشگاه اراک درجمع دانشجویان بیان داشتند، شما جوانان با استعداد و فعال ارزش و جایگاه خود را قدر بدانید و درآینده نزدیک کشور به دست شما جوانان برومند و نیروی های متعهد اداره خواهد شد.

دکتر حمیدی اظهارداشتند،در گذشته منابع و ذخائر زیرزمینی مانند نفت،گاز،معادن ...زمینه اصلی سرمایه بحساب می آمدند ،ولی در عصر کنونی شرایط به کلی متفاوت شده است .سرمایه عبارت است از نیروی انسانی متخصص ،متعهد و با استعداد است .

دکتر حمیدی دربخش دیگری از سخنان خود تاکید کردند،آنچه که درتمام مباحث کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانش محورو توسعه پایدار مطرح می شود با محوریت شما دانشجویان فعال و با استعداد است  که می بایست پیگیری و برطرف بشود.

رئیس دانشگاه اراک درجمع دانشجویان فعال افزودند،در هر جامعه ای مسئولین حکم هماهنگ کننده دارند شما دانشجویان و جوانان نیروی محرکه جامعه هستید بدون تلاش شما حرکت کند یا غیرممکن خواهد بود،مسائل و مشکلات همیشه بوده ،هست ،و در آینده هم خواهد بود فقط مقداری از آنها را میتوان به کمک شما حل نمود.

در این نشست که معاونین دانشجوئی،فرهنگی،پژوهشی و آموزشی حضور داشتند،دانشجویان دیدگاه و نظریات خود را پیرامون مسائل دانشگاه و حوزه های مربوطه مطرح نمودند.

دراین نشست که جمع کثیری ازدانشجویان حضورداشتند مواردی ازجمله:چگونگی اردوهای دانشجوئی،نشستهای علمی،تولیدات علمی،توجه به مسائل فرهنگی،رعایت عدالت ،مسائل خوابگاهها دانشجوئی،بودجه های دانشجوئی،فرار مغزها، مشکلات خوابگاهای خصوصی و شیوه تدریس اساتید سوالاتی در حضور مسئولین  بیان نمودند.

کد خبر:833-110

22 اردیبهشت ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

گزارش تصویری مراسم

 
آدرس کوتاه :