اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

نصب بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط دکتر ذوالفقاری

نصب بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط دکتر ذوالفقاری

بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور که توسط دکتر مجتبی ذوالفقاری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک ساخته شده است در دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب گردید.

 

دانشکده ها

ویدیو ها