نصب و راه اندازی دستگاه الکترومایوگرافی سطحی (EMG) در دانشگاه اراک

نصب و راه اندازی دستگاه الکترومایوگرافی سطحی (EMG) در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دستگاه الکترومایوگرافی سطحی (EMG) در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اراک نصب و راه اندازی شد. این دستگاه ثبت کننده عملکرد ارادی عضلات بوسیله سیگنال های الکتریکی تولید شده حین انقباضات عضلانی است. با استفاده از این دستگاه می‌توان فعالیت های عضلات مختلف را حین انجام یک عمل چه به صورت منفرد و یا به شکل هم افزایی با یکدیگر ثبت و بررسی نمود. اطلاعات ثبت شده می‌تواند جهت تشخیص ضعف‌های عضلانی، هماهنگی یا عدم هماهنگی عضلات موافق، مخالف و همکار در یک عمل، تاخیر در شروع به فعالیت عضله و … جهت شناسایی مشکلات عصبی عضلانی موجود، روند بهبود و توانبخشی فرد مورد استفاده قرار بگیرد. دستگاه مذکور آماده ارائه خدمات به دانشگاهیان محترم و شهروندان محترم استان مرکزی و کشور می باشد.