نماهنگ تهیه شده توسط روابط عمومی دانشگاه اراک به مناسبت روز مهندس

نماهنگ تهیه شده توسط روابط عمومی دانشگاه اراک به مناسبت روز مهندس

به مناسبت روز مهندس
 
 چالش های مهندس بودن رو از فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی دانشگاه اراک پرسیدیم....
 
از کسانی که ابتدای راه مهندسی رو از دانشگاه اراک شروع کردند....
 
کاری از روابط عمومی دانشگاه اراک
 
روز مهندس بر تمام مهندسان کشور عزیزمان ایران، علی الخصوص مهندس های دانشگاه اراکی مبارک
 
آدرس کوتاه :