نمایشگاه معرفی هویت اقوام ایرانی به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار می گردد

نمایشگاه معرفی هویت اقوام ایرانی به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار می گردد


نمایشگاه معرفی هویت اقوام ایرانی به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار می گردد در این نمایشگاه دانشجویان هر یک از اقوام ملی ایرانی از جمله کردها، لرها، گیلک ها،آذریها، سیستانیها و... فرهنگهای بومی خود را در عرصه های مختلفی چون خوراک، پوشاک، آداب و رسوم، صنایع دستی و... به نمایش می گذارند.

نمایشگاه معرفی هویت اقوام ایرانی به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار می گردد

نمایشگاه معرفی هویت اقوام ایرانی به مدت سه روز در دانشگاه اراک برگزار می گردد در این نمایشگاه دانشجویان هر یک از اقوام ملی ایرانی از جمله کردها، لرها، گیلک ها،آذریها، سیستانیها و... فرهنگهای بومی خود را در عرصه های مختلفی چون خوراک، پوشاک، آداب و رسوم، صنایع دستی و... به نمایش می گذارند.

در این نمایشگاه دانشجویان هر یک از اقوام ملی ایرانی از جمله کردها، لرها، گیلک ها،آذریها، سیستانیها و... فرهنگهای بومی خود را در عرصه های مختلفی چون خوراک، پوشاک، آداب و رسوم، صنایع دستی و... به نمایش می گذارند.

موقعیت جغرافیایی ایران در طول تاریخ موجب گردیده تا ما همواره شاهد حضور اقوام گوناگون و استقرار آنها در این سرزمین باشیم. لذا به جا خواهد بود اگر ایران را سرزمین قومیتهای مختلف و در عین حال متنوع بنامیم؛ اقوامی که در حقیقت پازل ها یا خانه های تاریخ او را می سازند. لرها، کردها، آذریها، گیلکها، بختیاریها، بلوچ ها و...اقوامی که همواره به کلیتی به نام  ایران تعلق داشته و قبل از هر چیز ایرانی اند. آنان علیرغم رنگارنگی ها و تنوع فرهنگی که البته خود می تواند منبع قدرت و غرور ملی باشد، حافظان میراث مادی و معنوی این مرز و بوم اند و یاریگر هویت ملی افتخارآمیز آن. بی تردید تاریخ پر فراز و نشیب ایران بی شمار مدیون نقش آفرینی ها، حماسه ها و رشادتهای آنان در کهن تاریخ خود و در عرصه های مختلف است.

دکتر شعبانی مدیر اجتماعی دانشگاه اراک در زمینه برپایی نمایشگاه اظهار داشتند ؛نمایشگاه معرفی اقوام ایرانی با همکاری مدیریت اجتماعی ، مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه فرهنگیان و انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ در نظر دارد جهت معرفی هویت اقوام ایرانی، نمایشگاهی را در پردیس مرکزی دانشگاه برگزار نماید. در این نمایشگاه دانشجویان هر یک از اقوام ملی ایرانی از جمله کردها، لرها، گیلک ها،آذریها، سیستانیها و... فرهنگهای بومی خود را در عرصه های مختلفی چون خوراک، پوشاک، آداب و رسوم، صنایع دستی و... به نمایش می گذارند. علاقمندان می توانند از روز یکشنبه 13 الی 15 اردیبهشت ماه از نمایشگاه مذکور بازدید نمایند. همچنین لازم به ذکر است که اختتامیه جشنواره در روز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت خواهد بود که در آن از غرفه های برتر تقدیر خواهد شد.

کدخبر:122-110

13 اردیبهشت ماه1394

واحد خبرروابط عمومی

آدرس کوتاه :