نمایه شدن نشریه علمی دانشگاه اراک در پایگاه علمی scopus

نمایه شدن نشریه علمی دانشگاه اراک در پایگاه علمی scopus

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشریه بین‌المللی Journal of Wildlife and Biodeversity (JWB) در پایگاه علمی scopus نمایه شد.

با توجه به سیاست‌های وزارت علوم در حمایت از نمایه‌سازی و بین‌المللی شدن نشریات علمی و در راستای حمایت از نشریات بین‌المللی و رتبه الف، در جلسه شورای پژوهش دانشگاه اراک مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ از جناب آقای دکتر مرتضی نادری عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط‌ زیست و سردبیر محترم نشریه بین‌المللی Journal of Wildlife and Biodeversity (JWB) به منظور تلاش‌های مستمر ایشان در ارتقا جایگاه این نشریه تقدیر به عمل آمد.

آدرس کوتاه :