نگاهی گذرا به پروژه های عمرانی دانشگاه اراک تا پایان سال 98

نگاهی گذرا به پروژه های عمرانی دانشگاه اراک تا پایان سال 98

ر سال ۱۳۸۲ با هدف گسترش فعالیت های دانشگاه ، ساختمان های دانشگاه اراک به تدریج به پردیس سردشت انتقال یافتند.

از زمان ورود دانشگاه اراک به پردیس سردشت پروژه های عمرانی گوناگون به بهره برداری رسیده اند. همچنین پروژه های بسیاری به منظور گسترش فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان و دانشگاهیان در دست احداث یا بهره برداری است.
این کلیپ نگاهی گذرا به پروژه های احداث شده یا در حال احداث و بهره برداری دانشگاه اراک تا پایان سال ۹۸دارد.


تهیه شده در روابط عمومی دانشگاه اراک