هدف نهایی نظارت و ارزیابی، افزایش کیفیت آموزش عالی در کشور است

در "سفر کیفیت" به دانشگاه اراک مطرح شد:

هدف نهایی نظارت و ارزیابی، افزایش کیفیت آموزش عالی در کشور است

  سیزدهمین دوره "سفر کیفیت" با حضور دکتر رازینی رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف و هیات همراه ،دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک و اعضای هیات نظارت و ارزیابی استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر رازینی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف در این جلسه گفت:موضوع کیفیت و بهره وری یکی از دغدغه های جدی به شمار میرود و با توجه به تحولاتی که در حوزه آموزش عالی صورت گرفت ضرورت توجه به کیفیت در کنار توسعه کمی بیش از پیش احساس میشود.

وی افزود:هدف نهایی نظارت و ارزیابی ،افزایش و تضمین کیفیت وضعیت کیفی آموزش عالی در کشور است و این موضوع باعث شد تا سفرهای استانی را با عنوان "سفر کیفیت" نامگذاری شود تا در ترویج و اشاعه کیفیت در آموزش عالی گامی برداشته باشیم. دکتر رازینی ادامه داد:ابزار مرکزنظارت و ارزیابی وزارت عتف هیات نظارت استانی هستند که نقش کلیدی در نظارت بر فعالیت های آموزش عالی در استان دارند وخوشبختانه در استان مرکزی به دلیل محوریتی که در حوزه صنعت داردموسسات میتوانند به موضوع مهارت افزایی در آموزش و ارتباط با صنعت گام بردارند .

وی در پایان گفت:از هیات های نظارت استانی انتظار میرود که موضوعات راهبردی آموزش عالی در استان را با محوریت زیر نظام ها  را رصد کنند تا در نهایت به ارتقاء سطح کیفی آموزش عالی در کشور منجر شود.