هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی

هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی

هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی

:۱۲ لغایت ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱
اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان گرامی و کارکنان ارجمند دانشگاه اراک جهت شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر استان در حوزه‌های مختلف، مستندات خود را به صورت پرینت شده و به همراه لوح فشرده حاوی فایل مستندات به معاونت پژوهشی دانشکده‌های خود تحویل فرمائید.

:
مهلت ارسال مستندات: ۲۸ آبان‌ماه

:سایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال ۱۴۰۱:
www.researchweek.araku.ac.ir


شماره تماس دبیرخانه مرکزی: ۳۲۶۲۲۰۲۴

 

آدرس کوتاه :