همایش "حکمرانی استانی: چالش‌ها و الزامات" با همکاری استانداری مرکزی و دانشگاه اراک برگزار گردید

همایش "حکمرانی استانی: چالش‌ها و الزامات" با همکاری استانداری مرکزی و دانشگاه اراک برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ این همایش در استان مرکزی با فراخوان مقالات و برگزاری نشست‌های علمی تخصصی با همکاری نهادهای محلی و عطف نظر به مسایل و بایسته‌های حکمرانی در استان با مشارکت ذی‌نفعان تعیین‌کننده، برگزار گردید .

کمیته‌ علمی در دانشگاه اراک به دبیری آقای دکتر بیگلری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و کمیته اجرایی همایش در استانداری مرکزی مستقر گردید.

بیش از 50 مقاله به دبیرخانه همایش واصل گردید که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی، 8 مقاله پذیرش گردیدکه مقالات مذکور در کتابی با عنوان «استان مرکزی و بایسته‌های حکمرانی» منتشر و در همایش از آن رونمایی گردید. بالغ بر 10 چکیده مقاله هم مورد پذیرش قرار گرفت که مجموعه چکیده مقالات پذیرفته شده و نیز خلاصه ای از نشستهای برگزار شده، در کتابچه ای مجزا در دست تدوین است و در همایش ملی، ارائه خواهد شد.