اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

همایش دانش اموختگان دانشگاه اراک با حضور فارغ التحصیلان سنوات گذشته در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد

همایش دانش اموختگان دانشگاه اراک با حضور فارغ التحصیلان سنوات گذشته در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد

همایش دانش اموختگان دانشگاه اراک با حضور فارغ التحصیلان سنوات گذشته در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر سید عبدالعلی ذوالانواری عضو هیئت موسس دانش آموختگان دانشگاه اراک در نشست خبری بیان داشتند؛ دانش آموختگان کسانی هستند که د رمقاطع مختلف تحصیلی دراین دانشگاه کسب علم نموده و کمتر از نیم قرن فعالیت علمی به اشخاصی  توانمند و اثر گذار درکشور خدمت رسانی می نمایند.

ایشان درادامه افزودند، از بدو تاسیس دانشگاه تا کنون دانشگاه اراک بیش از پنجاه هزار دانش آموخته تقدیم کشور نموده که درسطوح مختلف در امورات کشور در حال خدمت رسانی هستند.

دکتر جعفر نظام دوست رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی در زمینه انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراک  اظهار داشتند؛ سه اصل مهم در انجمن دانش آموختگان مورد توجه است؛ اول حضور  افراد و دانش آموختگان که منشاء خیر و اثر گذاری اند، دوم هماهنگی و انسجام بیشتر بین افراد جهت بهره وری بیشتر وسوم استفاده از پتانسیل افراد در بخشهای صنعتی و اقتصادی.

رئیس جهاددانشگاهی تاکیدنمودند، از دانش آموختگان به عنوان یک منبع کمکی کمتر استفاده شده است و یکی از اهداف برگزاری این انجمن استفاده از دانش آموختگان در سطح استان و کشور می باشد.

دکتر نظام دوست خاطر نشان کردند، در انجمن دانش آموختگان دانشگاه اراک پنچ کارگروه که عبارتند از؛ کار گروه اشتغال و کارآفرینی، همیاری و امورخیریه، آموزش وپژوهش، فناوری و فرهنگی و انتشارات جهت افزایش اثر گذاری تشکیل گردیده اند.

همایش دانش آموختگان دانشگاه اراک در روز پنجشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دانش آموختگان دانشگاه اراک از سراسر کشور بمدت یک روز در دانشگاه اراک برگزرا خواهد شد.


دانشکده ها

ویدیو ها