همایش روشنگرانه تغییرات آب وهوای در دانشگاه اراک

همایش روشنگرانه تغییرات آب وهوای در دانشگاه اراک

همایش روشنگرانه تغییرات آب وهوای در دانشگاه اراک

همایش یک روزه روشنگرانه تغییرات آب و هوای با همکاری اداره کل محیط زیست استان مرکزی دردانشگاه اراک برگزار گردید.این نشست با شعار ((زمین در تب))و نقش من در کاهش تب زمین چیست؟به مناسبت 17 آذر روز آشنایی با تغییرات آب وهوایی در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار گردید .

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی با بیان اینکه خاک بسترحیات است گفت :سالانه بین 2 تا 7/4میلیارد تن فرسایش خاک درکشور اتفاق می افت که هزینه آن دو برابر درآمدنفت و گازدرکشور است .

مهندس یوسفی درادامه به نقش دانشجویان درعصر کنونی پرداختند.وی اظهارداشتند دانشجویان دارای سه نقش و کارکرد هستند ؛کسب آموزش و مهارت ،مشارکت اجتماعی و کار آفرینی درجامعه است .

مدیرکل هوا شناسی استان مرکزی درجمع دانشجویان، اصحاب رسانه، سمن هاو کارمندان دستگاههای گفت ،پدیده ال نینو یک شرایط  تغییرات آب وهوای است که عمدتا درنواحی بین امریکا واسترلیا اتفاق می افتد و شدت بارش و خشکسال ها بر اثر شرایط اقلیمی درآنجا شکل می گیرد.

مهندس ذوالفقاری درادامه خاطر نشان کردند ،پیش بینی شرایط جوی بیش از پنج روز به احتمال یقین از لحاظ علمی قابل اثبات نیست چه برسد به پیش بینی ماه و سال .

در این نشست مدیر کل محیط زیست استان مرکزی در بخش از سخنان خود بیان داشتند، 20 درصد ازتغییرات آب و هوایی ناشی از صنایع همچون نیروگاه ها،25 درصد ناشی از نابودی جنگل ها و 13درصد از سهم ناشی ازحمل نقل است که موجب گرم شدن زمین می شود.

مهندس ابراهیمی درادامه اظهار داشتند ،افزایش دمای زمین تایک درجه قابل تحمل است اما بیش از این دما تادودرجه فاجعه ای جدی برای زمین و بشر به شمار می رود و باید جلوی تولید میلیاردها تن گاز گلخانه ای را گرفت .

این نشست با حضور اصحاب رسانه، صدا وسیمای استان مرکزی،سمن ها،دانشجویان،و ادارات کل محیط زیست،اداره کل منابع طبیعی و اداره کل هواشناسی استان مرکزی و سازمانهای مردم نهاد برگزارگردید.

کد خبر:923-110

19 آذر ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :