همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی

همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی

روزجمعه مورخ 8/3/1394 با حضور دکتر سید ضیاهاشمی معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر فاضلی معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مراسم افتتاحیه راس ساعت 9 صبح سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست ،آب و منابع طبیعی

روزجمعه مورخ 8/3/1394 با حضور دکتر سید ضیاهاشمی معاون فرهنگی  واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر فاضلی معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مراسم افتتاحیه راس ساعت 9 صبح

سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه