ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز با کسب4 رتبه ارزنده

ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز با کسب4 رتبه ارزنده


دانشگاه اراک در رتبه بندی ایمپکت تایمز در چهار برنامه از برنامه‌های هفده گانه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار جهانی به کسب رتبه‌های ارزنده نایل شد.

ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی ایمپکت تایمز با کسب4 رتبه ارزنده

دانشگاه اراک در رتبه بندی ایمپکت تایمز در چهار برنامه از برنامه‌های هفده گانه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار جهانی به کسب رتبه‌های ارزنده نایل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در رتبه بندی ایمپکت تایمز ۱۱۱۵ دانشگاه برتر جهان از ۹۴ کشور شرکت کردند و هر دانشگاه تنها میتوانست در ۳ برنامه به انتخاب خود و در رتبه بندی کلی شرکت کند و مستندات خود را به موسسه جهانی رتبه بندی تایمز ارایه نماید.

 

دانشگاه اراک پس از شرکت در این رتبه بندی و ارائه مستندات خود در چهار حوزه دسترسی به انرژی پاک، آب سالم و بهداشتی، اقدامات اقلیمی و مشارکت برای اجرای اهداف 17 گانه توسعه پایدار، پذیرفته شد. و به کسب رتبه 207 جهانی و رتبه 6 کشوری در حوزه دسترسی به انرژی پاک ، و رتبه 315 جهانی و 10 کشوری در حوزه آب سالم و بهداشتی ، رتبه 310 جهانی و رتبه 310 جهانی و 10 کشوری در حوزه اقلیمی و همچنین رتبه 816 جهانی و 12 کشوری در حوزه مشارکت برای اجرای اهداف 17 گانه توسعه پایدار نایل آمد .

این موفقیت حاصل تلاش همه همکاران عزیز در تمامی رده‌ها و سنوات، اساتید و کارکنان و دانشجویان عزیز دانشگاه میباشد.

 

آدرس کوتاه :