ورود رشته علوم سیاسی به دانشگاه اراک

ورود رشته علوم سیاسی به دانشگاه اراک

رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی در جمع رشته های دانشگاه اراک قرار گرفت

دکتر محمد سلیمان نژاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت : مجوز کد رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی در شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد. متقاضیان می‌توانند در آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ این رشته را انتخاب کنند.

 

این رشته در راستای توسعه و گسترش علوم انسانی نقش مهمی را ایفا می کند.