وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه راهبردی دانشگاهها تاکید کردند

وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه راهبردی دانشگاهها تاکید کردند


وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه راهبردی دانشگاهها تاکید کرد

وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه راهبردی دانشگاهها تاکید کردند

وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه راهبردی دانشگاهها تاکید کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع مدیران روابط عمومی دانشگاههای کشور با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاههای کشور گفت : این برنامه ها باید دارای پیوست فرهنگی بوده و به جایگاه روابط عمومی نگاه ویژه ای داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی اظهار داشت : اطلاع رسانی صحیح و بموقع ، تعامل مثبت با رسانه ها و پاسخگویی به افکار عمومی از ارکان اساسی فعالیت روابط عمومی دانشگاههاست.

وی با اشاره به نقش دانشگاهها به عنوان مهمترین نهاد تربیت کننده نیروی انسانی متخصص و متعهد برای بخشهای دولتی و خصوصی گفت : رسالت بخش روابط عمومی این است که  دستاوردهای مهم علم و فناوری مراکز آموزشی و پژوهشی  را به زبانی ساده به اطلاع افکار عمومی برساند.(به نقل از سایت وزارت علوم)

آدرس کوتاه :