اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

ویراستاری کتاب آلکانها توسط دکتر داورنژاد

ویراستاری کتاب آلکانها توسط دکتر داورنژاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کتاب آلکنها (Alkenes) به ویراستاری دکتر داورنژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی توسط ناشر بین المللی Intech در تاریخ 2018/2/7 به چاپ رسیده است.
مشخصات کتاب:
ISBN 978-953-51-3766-5, Published 2018-02-07
سایت آنلاین:

دانشکده ها

ویدیو ها