ویژه برنامه مهر دانشگاه

ویژه برنامه مهر دانشگاه

ویژه برنامه مهر دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به معرفی دانشکده های دانشگاه اراک می پردازد.

 

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده علوم پایه اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده فنی مهندسی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده کشاورزی و محیط زیست اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده علوم انسانی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده علوم اداری و اقتصاد اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده ادبیات و زبان ها اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده علوم ورزشی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده کلیپ معرفی دانشکده هنر اینجا کلیک کنید.

 

آدرس کوتاه :