پاسخگویی ریاست دانشگاه در واحد سامد استانداری مرکزی

پاسخگویی ریاست دانشگاه در واحد سامد استانداری مرکزی

به استحضار می رساند دکتر سعید حمیدی ریئس دانشگاه اراک به منظور پاسخگویی از طریق تلفن 111 در واحد سامد دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری حضور خواهند یافت. مردم شریف استان مرکزی می توانند روز سه شنبه 99/4/24 از ساعت 9/30 لغایت 11 به صورت تلفنی با ایشان صحبت نمایند.

 

آدرس کوتاه :