پذیرش ۲۰۰ دانشجوی بورسیه در دانشگاه اراک

پذیرش ۲۰۰ دانشجوی بورسیه در دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، در قالب طرح آموزش برای آینده و با همکاری گروه توسعه و نوآوری گداختار، شرکت سایپا، بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه فرهنگیان  دانشجو می پذیرد. 

جهت اطلاع از رشته ها ، شرایط و ضوابط بر روی لینک های زیر کلیک کنید

طرح بورسیه  شرکت سایپا

طرح آموزش برای آینده (آبا) با مشارکت شرکت گداختار

دوره های مشترک با دانشگاه فرهنگیان

بورسیه صنعت با مشارکت بنیاد ملی نخبگان

آدرس کوتاه :