پرسشنامه پیشینه علایق ورزشی دانشجویان جدید الورود

پرسشنامه پیشینه علایق ورزشی دانشجویان جدید الورود

دانشجوی عزیز، این پرسشنامه با هدف اطلاع از علاقه شما نسبت به فعالیت های ورزشی تنظیم شده است تا بدینوسیله بتوان در در طول ایام تحصیل شما در دانشگاه با برنامه ریزی شایسته امکان حضور شما در فعالیت های ورزشی فراهم آوریم

جهت پر کردن پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

آدرس کوتاه :