پروژه تحقیقاتی بین المللی جهت افزایش گلدهی، میوه دهی و بلوغ انبه در دانشگاه اراک

پروژه تحقیقاتی بین المللی جهت افزایش گلدهی، میوه دهی و بلوغ انبه در دانشگاه اراک


در یک پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه فلوریدا در آمریکا، مرکز تحقیقات و صنایع داروین در استرالیا و دانشگاه اراک، روش­های مختلف هرس برای بهبود گل­دهی و میوه­ دهی انبه ارائه شد.

پروژه تحقیقاتی بین المللی جهت افزایش گلدهی، میوه دهی و بلوغ انبه در دانشگاه اراک

در یک پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه فلوریدا در آمریکا، مرکز تحقیقات و صنایع داروین در استرالیا و دانشگاه اراک، روش­های مختلف هرس برای بهبود گل­دهی و میوه­ دهی انبه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم ومهندسی باغبانی دانشگاه اراک طی پروژه تحقیقاتی مشترک معرفی مدل­های جدید هرس برای افزایش گلدهی، میوه­دهی و بلوغ انبه ارائه کرده است.

این پروژه تحقیقاتی مشترک که میان دانشگاه فلوریدا در آمریکا، مرکز تحقیقات و صنایع داروین در استرالیا و دانشگاه اراک به انجام رسیده است.

در نهایت بهترین زمان و بهترین نوع هرس انتخاب شد که باغداران انبه می­ توانند برای افزایش عملکرد باغات خود آنرا به کار ببرند.

نتایج مطالعه حاضر در یک مجله معتبر JCR-Q1 به نام Scientia Horticulturae چاپ رسیده است.

انبه مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه­گرمسیری مانند شهرستان­های میناب و سرباز بوده و در عرض­های جغرافیایی 25 درجه کشت می ­شود. این گیاه میانگین دمای مطلوب برای رشد آن 27-24 و حداقل دما برای رشد آن 5/12 می­باشد. به خشکی مقاوم بوده و غرقابی موقتی را تحمل می­ کند. انبه به اقلیم ­های عاری از سرما نیاز داشته و دما نباید به کمتر از ˚C 15 نزول پیدا کند، چون در این شرایط تخمک گل آن از بین می ­رود و میوه به صورت پارتنوکارپ بوجود می آید. همچنین دما نقش مهمی در گلدهی انبه داشته و به ازای هر درجه افزایش دما، گلدهی آن چهار روز به تاخیر می افتد. توزیع بارندگی برای گلدهی و تشکیل میوه آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و وجود یک دوره خشکی قبل از گلدهی باعث تحریک گل­انگیزی آن شده و برای تکامل میوه به هوای گرم و خشک نیاز دارد. هرس نقش مهمی در افزایش عملکرد این گیاه دارد.

در تصویر زیر اثر مطلوب این پژوهش بر درخت انبه قابل مشاهده است.

 

 

 

آدرس کوتاه :