پرچم المپیاد ورزش های همگانی بر فراز دانشگاه اراک/ دانشگاه های اراک و صنعتی اراک میزبان المپیاد ورزش های همگانی در تابستان ۱۴۰۲

پرچم المپیاد ورزش های همگانی بر فراز دانشگاه اراک/ دانشگاه های اراک و صنعتی اراک میزبان المپیاد ورزش های همگانی در تابستان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در پایان رقابت های پنجمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه شهرکرد، پرچم میزبانی المپیاد به دست دکتر ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک سپرده شد.
این مراسم که با حضور دکتر ابراهیم علی دوست، رییس تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان برگزار شد، دانشگاه اراک را دانشگاهی در حال توسعه دانست و ظرفیت های این دانشگاه را برای برگزاری المپیاد ورزش های همگانی مناسب عنوان نمود.
هدف سازمان امور دانشجویان از برگزاری المپیاد ورزش های همگانی، عمومی نمودن رشته های مختلف ورزشی در میان دانشجویان و بالابردن روحیه مشارکت پذیری دانشجویان که سرمایه عظیم این کشور هستند می باشد.
بر این اساس، تابستان سال آینده دانشگاه اراک میزبان المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور خواهد بود.
آدرس کوتاه :