پر استنادترین اساتید دانشگاه اراک از ابتدای سال 2020

بر اساس اعلام پایگاه اسکوپوس:

پر استنادترین اساتید دانشگاه اراک از ابتدای سال 2020

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، 13 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اراک از ابتدای سال 2020 به عنوان پراستنادترین اساتید دانشگاه در مدت یاد شده معرفی شده اند. تعداد این ارجاعات که توسط پایگاه اسکوپوس به ثبت  رسیده است، توسط واحد پژوهش دانشگاه اراک گردآوری شده است.

تعداد ارجاعات مقالات یک شاخص کمی برای تعیین کیفیت و میزان اثر گذاری پژوهش به حساب می آید. بر این اساس دکتر منصور قربان پور از گروه گیاهان دارویی، دکتر عبدالرضا مقدسی از گروه مهندسی شیمی، دکتر محمد یاسر معصومی از گروه شیمی، دکتر سید محسن حسینی از گروه مهندسی شیمی، دکتر آبتین عبادی از گروه مهندسی شیمی، دکتر احسان صالحی از گروه مهندسی شیمی، دکتر حمیدرضا سنایی پور از گروه مهندسی شیمی، دکتر علی خدیوی از گروه باغبانی، دکتر غلامرضا نبیونی از گروه فیزیک، پروفسور اکبر مبینی خالدی از گروه شیمی، دکتر رضا داورنژاد از گروه مهندسی شیمی، پروفسور محمد سلیمان نژاد از گروه شیمی و پروفسور علی بابایی از گروه شیمی به ترتیب عنوان پر استنادترین اساتید دانشگاه اراک را اتخاذ کردند.

اسکوپوس بزرگ ترین پایگاه اطلاعاتی «چکیده» و «استنادی» جهان است که علاوه بر چکیده مقالات، فهرست منابع هر مقاله را نیز نشان می­ دهد بنابراین امکان محاسبه تعداد استنادات برای هر مقاله امکان پذیر می شود.

از آنجایی که این پایگاه به صورت روزانه به روز رسانی می­ شود ،جدیدترین پژوهش ­ها و اطلاعات علمی روز را در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی، پزشکی، علوم اجتماعی و هنر در خود جا می دهد.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :