پنجمین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان به ریاست استاندار مرکزی و دبیری دانشگاه اراک برگزار شد.

پنجمین جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان به ریاست استاندار مرکزی و دبیری دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در این جلسه که عصر یکشنبه در استانداری مرکزی برگزار شد، آخرین وضعیت ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت های دانش بنیان استان بررسی گردید.

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: هم افزایی علم و ثروت در اقتصاد دانش بنیان نمود پیدا کرده است.

وی افزود: خوشبختانه در حوزه شرکت های دانش بنیان اقدامات قابل توجهی در دانشگاه اراک انجام شده که باید استمرار داشته باشد.

در پایان این جلسه در خصوص ساماندهی نظام علم و فناوری استان، اختصاص پاویون دائمی محصولات دانش بنیان در استان و ... بحث و تبادل نظر شد.

 

آدرس کوتاه :