اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

پوستر دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه اراک آقای شهاب فشکی بعنوان پوستر برتر انتخاب شد

پوستر دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه اراک آقای شهاب فشکی بعنوان پوستر برتر انتخاب شد

پوستر دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه اراک آقای شهاب فشکی (دانشجوی دکتر ذوالقرنین) در بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه که در تاریخ 6 و 8 بهمن 1394 در مرکز پ‍ژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی (تهران) برگزار شد، بعنوان پوستر برتر انتخاب شد. روابط عمومی دانشگاه این موفقیت علمی را به ایشان و جناب آقای دکتر ذوالقرنین تبریک عرض می نماید.

جهت مشاهده تقدیر نامه کلیک فرمائید


دانشکده ها

ویدیو ها