پویش پناه، پویشی جهت تهیه بسته های بهداشتی و مواد خوراکی برای دانشجویان نیازمند به حمایت دانشگاه اراک

در فصل سخاوت طبیعت:

پویش پناه، پویشی جهت تهیه بسته های بهداشتی و مواد خوراکی برای دانشجویان نیازمند به حمایت دانشگاه اراک

خانواده دانشگاهیان دانشگاه اراک، ضمن تهیه بسته های حمایتی برای دانشجویان نیازمند به حمایت سال نو را به نوع دیگری به آنان تبریک گفتند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پویش پناه پویش خانواده دانشگاهیان دانشگاه اراک در فصل سخاوت طبیعت برای حمایت دانشجویان نیازمند به حمایت در آستانه سال نو بود که با استقبال دانشجویان و اساتید و کارمندان دانشگاهی دنبال شد.
نکته قابل توجه این پویش حضور دانشجویان برای حمایت از هم دانشگاهیان خود در آن بود.
این بسته های حمایتی که با ارزشی بالغ بر 250 هزار تومان تهیه شده بود به همت موسسه خیریه جواد الائمه دانشگاه اراک به دست صاحبان اصلی خود رسید.