پیام تبریک مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سال تحصیلی جدید

پیام تبریک مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سال تحصیلی جدید

 پیام تبریک مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک به مناسبت سال تحصیلی جدید

 

آدرس کوتاه :