پیام دعوت استادان دانشگاه اراک از دانشجویان برای مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری

پیام دعوت استادان دانشگاه اراک از دانشجویان برای مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری

دانشجویان عزیز دانشگاه اراک

شهید بزرگوار آیت الله بهشتی چه زیبا گفت: "دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود". به راستی شما دانشجویان آگاه کننده جامعه هستید. در عرصه حساس کنونی نیز که کشور با مشکلات عدیده داخلی و فشارهای فزاینده دشمنان خارجی روبروست، شرط لازم برای عبور از این مشکلات استقرار دولتی جوان، پر انرژی، کارآمد و برخوردار از پشتوانه قوی مردمی می باشد که این امر محقق نخواهد شد مگر با مشارکت فعال و آگاهانه عموم ایرانیان. نقش شما دانشجویان در این عرصه حساس، کلیدی خواهد بود، زیرا شما آینده‌سازان میهن عزیزمان ایران هستید و یقین بدانید رشد و اعتلای آینده کشور با حضور پرشور شما در عرصه های مختلف رقم خواهد خورد.

حضور فعالانه و آگاهی بخش شما در انتخابات پیش رو می تواند به یاری خداوند نویددهنده ایرانی پیشرفته و مقتدر باشد.

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک

آدرس کوتاه :