پیش رویداد استرت آپ ویکند در دانشگاه اراک برگزار می گردد.اطلاع بیشتر به سایت مراجعه فرمائید.www.swarak.ir

پیش رویداد استرت آپ ویکند در دانشگاه اراک برگزار می گردد.اطلاع بیشتر به سایت مراجعه فرمائید.www.swarak.ir

پیش رویداد استارت آپ ویکند اراک آدرس سایت: www.swarak.ir

 

 

پیش رویداد استارت آپ ویکند اراک  

روز دوشنبه 24 فروردین. مکان: اراک میدان بسیج (سردشت) - پردیس دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی.سالن علم الهدی. ساعت 12-10 

جهت اطلاع بیشتر به سایت  ذیل مراجعه فرمائید.


آدرس کوتاه :