چاپ سومین شماره متوالی مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دانشگاه اراک

چاپ سومین شماره متوالی مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، سومین شماره متوالی مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
در این شماره، 7 مقاله با تمرکز بر جدیدترین نتایج تحقیقات مربوط به روش های تحلیلی و شبیه سازی های عددی، تحقیقات تجربی و مطالعات تحقیق و توسعه مربوط به دانش و کاربرد مواد هوشمند و پیشرفته منتشر گردیده است. 
لازم به ذکر است هدف این نشریه حمایت از تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم علمی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه تحقیقات در زمینه کاربرد مواد پیشرفته و هوشمند در علم مکانیک می باشد. کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت می توانند حاصل تحقیقات خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.
علاقه مندان می توانند از طریق نشانی زیر مقالات شماره اخیر را مشاهده نمایند:
آدرس کوتاه :