اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

چاپ مقاله با ضریب تأثیر 7/145 توسط دکتر آبتین عبادی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

چاپ مقاله با ضریب تأثیر 7/145 توسط دکتر آبتین عبادی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

مقاله دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک تحت عنوان:

Interfacial Design of Ternary Mixed Matrix Membranes Containing Pebax 1657/Silver-Nanopowder/[BMIM][BF4] for Improved CO2 Separation Performance

در مجله معتبر ACS Applied Materials & Interfaces با ضریب تاثیر 7/145 زیرمجموعه انجمن شیمی آمریکا، در سال 2017 پذیرش شده است. این مقاله حاصل کار پژوهشی مشترک دانشگاه اراک و دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

نویسندگان:

Ehsan Ghasemi Estahbanati, Mohammadreza Omidkhah, Abtin Ebadi Amooghin

لینک مقاله:

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.6b16539

 

 


دانشکده ها

ویدیو ها